Sînziene

Archive for the ‘Vine vine primăvara’ Category

Vine, vine primăvara
Se aşterne-n toată ţara
Floricele pe câmpii
Hai să le-adunăm, copii

Creşte, creste iarba verde
Ciocârlia-n nori se pierde
Haideţi s-ascultăm, copii
Al ei cântec din câmpii

Cucul, cucul strigă tare
Pitpalacu-n luncă sare
Mieii zburdă pe câmpii
Haideţi să-i vedem, copii

Parinti.com


Categories