Sînziene

Archive for the ‘Floare de fragă din luna lui Marţ’ Category

Floare de fragă
Din luna lui Marţ
La toată lumea să fiu dragă,
Urâciunile să le desparţi!

Muzeul SatuluiDragobetele


Categories

%d bloggers like this: