Sînziene

Archive for the ‘.cor’ Category

Corul de Copii Radio

Melc, melc codobelc
Scoate coarne boureşti
Că te duc la baltă,
Şi-ţi dau apă caldă,
Şi te duc la Dunăre,
Şi-ti dau apă tulbure,
Şi te sui pe un buştean,
Să mănânci …leuştean

Familia Jugurt

Melc, melc codobelc,
Tu te duci la baltă
Azi bei apă caldă
Tu te duci la Dunăre
Azi bei apă tulbure

Cu traducere în engleză la Mama Lisa:

Snail, Snail
You go to the pond
And you drink warm water

You go to the Danube (river)
And you drink muddy water.


Categories

%d bloggers like this: